Rekrutacja

Trwa rekrutację na semestr zimowy roku szkolnego 2017/2018. 

Rozpocznij naukę we wrześniu 2017, na pierwszym semestrze, bądź kontynuuj ją u nas bez opłat i czesnego!

Wszystkie formalności zajmują zaledwie kilka minut i załatwiane są w sekretariacie szkoły.

Na początek wystarczy dostarczyć do szkoły świadectwo ukończenia szkoły (lub jego odpis) oraz dowód osobisty.
Można zarezerwować miejsce przez  internet lub telefoniczne.
Nauka na poniższych kierunkach jest całkowicie za darmo.

Zajęcia edukacyjne w szkołach (LO, PSZ) EDUKATOR w Chojnicach, prowadzone są w trybie zaocznym.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator”

DOSTĘPNE KIERUNKI DWULETNIE:

 • Technik administracji,  
 • Technik bhp,
 • Technik rachunkowości,

Na powyższe kierunki, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku.  Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” jest szkołą 3-letnią dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 2-letnią dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 2 zdjęcia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.