Liceum dla dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Naukę w Liceum może kontynuować absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz absolwent zasadniczej szkoły zawodowej. Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia „średniego” i matury.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Zajęcia edukacyjne w LOdD EDUKATOR w Chojnicach, prowadzone są w trybie zaocznym.

Rekrutacja
Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukator” kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
  • 2 zdjęcia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Cykl kształcenia
W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.

Kadra

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie się do „nowej matury” nie sprawi nikomu problemu.

Opis kształcenia

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Język polski

2.

Język angielski nowożytny

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Matematyka

6.

Fizyka

7.

Chemia

8.

Biologia

9.

Geografia

10.

Podstawy przedsiębiorczości

11.

Informatyka